Zaktualizowana wersja ADU_EFS - aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Zaktualizowana wersja ADU_ EFS - aplikacji służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Aplikacja służąca analizie i monitorowaniu uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS ADU EFS 2.0

ADU_ EFS - aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Zgłaszanie nieprawidłowości w SL2014