Zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich