Efekty wdrażania WRPO 2014-2020 w województwie wielkopolskim (stan na dzień 30.06.2018 r.)